یکشنبه،۱۸تیر۱۳۹۶
کد: 150773

مستند دیدنی غائله کوی دانشگاه ۱۸ تیر ۷۸

n00532120-b
 

بازخوانی بخشی از مستند «مصاف ۱» پیرامون روایت تاریخی فتنه ۱۸ تیر ۷۸ است که در پی واکاوی ریشه های شکل گیری حادثه کوی دانشگاه و چگونگی ختم آن غائله است.

نام *
پست الکترونیک *
وب سایت