شنبه،۱۸شهریور۱۳۹۶
کد: 153837

تغییر وتحول پست های ممتاز استانی توفیری برای اصولگرایان ندارد/حمایت برخی از خودی های خودزن ازعوامل فتنه درگیلان

 

توفیری برای عزیزانی که درگفتمان انقلاب ودراردوگاه انقلاب فعلا دندان روی جگرگذاشته اند وثابت قدم هستندندارد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،عضو موثر گروه تلگرامی خاکریزی ها نوشت: درپی نقدعزیزمان حاج ..، درچند شب گذشته به اعضای محترم  گروه خاکریزی هامطالبی هرچند ناقص به استحضارمیرسانم…
درپی بازارگرمیهای پیش آمده درتغییر وتحول پستهای ممتازاستانی وگمانه زنیهای مختلف ازسوی جناحها وگروههای ریزودرشت عمدتآغیراصولگراوتلاش برخی اینهابرای نشاندن گزینه های تعرفه شده خیالی یا واقعی خودشان درمسند اجرایی استان؛ به نظر حقیرتوفیری برای عزیزانی که درگفتمان انقلاب ودراردوگاه انقلاب فعلا دندان روی جگرگذاشته اند وثابت قدم هستندنداردچه بساکه بالاخره چه انجام بشودیانشودازقماش اعتدال یا اصلاح طلب خواهدبود….البته تحلیل ونقد دوستان را کتمان نمیکنم واستمرار ورصداینگونه مواردضروری بنظرمیرسد.

حمایتهای بی چون چرای برخی از خودی های خودزن!!! ازعوامل فتنه؛ مارابه تاریخ صدراسلام میکشاندکه  سرداران امام وطلایه داران صفین باپیشانیهای پینه بسته.نمازشب خوانهاو باتقوایان درجنگ جمل درمقابل امام صف آرایی میکنن وبه مقابله باولایت میپردازند…

یعنی همان بی بصیرتی که حضرت آقااز خواص ریزودرشت ما در رنجند…وقتی منفعت طلبی.دنیاطلبی. سهم خواهی ازانقلاب ودفاع مقدس؛ جایگزین بصیرت بشودانتظاری بیش ازاین نیست که جوجه های فتنه دراستان موردمرحمت دوستان قراربگیرندوبا پتک حمایتی این گونه دوستان برسردلسوزان انقلاب بکوبند.
دردهایکی پس از دیگری الان دارد خودرانشان میدهد….

حمایتهای نابخردانه از نامزدهای انتخاباتی مجلس سورای اسلامی ومشخضآ آستانه اشرفیه….
نامزدی که موردحمایت خواص باصطلاح اصولگرا قرارمیگیردبرآن پافشاری میکنن تاکیدمیکنن…تاییدمیکنن…قربان صدقه اش میروند…به مجلس راه پیدا میکند امادرانتخابات ریاست جمهوری…زیرعلم التقاط…

————————————————————————————————————————————————–

انتهای پیام

منبع:گروه تلگرامی خاکریزی ها

نام *
پست الکترونیک *
وب سایت