یکشنبه،۲مهر۱۳۹۶
کد: 154716
با موافقت نمایندگان؛

مقامات سیاسی از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنی شدند

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،نمایندگان در جلسه علنی امروز با طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،نمایندگان در جلسه علنی امروز با طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه (۲ مهر) مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ، موافقت کردند.

در متن موضوع این استفساریه آ‌مده است؛ آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰ اردیبهشت ۹۵،‌ منظور از مستثی شدن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها، به کارگیری افرادی که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت‌های مذکور انتصاب یا انتخاب می شوند؟

در پاسخ به این استفساریه آمده است؛
بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمتهای مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها، به کارگیری می شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.

نمایندگان با ۱۷۰ رأی موافق ، ۲۲ رای مخالف و ۱ رأی ممتنع با این طرح استفساریه موافقت کردند.

نام *
پست الکترونیک *
وب سایت