سه شنبه،۹آبان۱۳۹۶
کد: 157049

معاون سابق دانشگاه علوم پزشکی قم بازداشت شد

 

مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان قم از بازداشت معاون سابق دانشگاه علوم پزشکی استان قم خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان قم در گفت وگو خبرگزاری میزان از بازداشت معاون سابق دانشگاه علوم پزشکی استان قم خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر گفت: معاون سابق درمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم به اتهام اختلاس و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به دلیل عجز در تودیع وثیقه بازداشت شد.

این مقام قضایی بیان کرد: همچنین مدیر امورمالی وقت دانشگاه بدلیل مشارکت در اتهامات فوق الذکر بدلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت گردید.

نام *
پست الکترونیک *
وب سایت