سه شنبه،۷آذر۱۳۹۶
کد: 158983

سربازی دختران در کره شمالی اجباری شد

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،مقامات کره شمالی با تصویب قانونی سربازی را برای دختران اجباری و از حالاهر دختر باید به مدت ۷سال سربازی را بگذراند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،مقامات کره شمالی با تصویب قانونی سربازی را برای دختران اجباری و از حالاهر دختر باید به مدت ۷سال سربازی را بگذراند.

  خبرگزاری دانشجو: مقامات کره شمالی با تصویب قانونی سربازی را برای دختران اجباری و از حالا هر دختر باید به مدت ۷سال سربازی را بگذراند.
گفتنی ست که خدمت سربازی برای پسرها در کره شمالی ۱۰سال است.
نام *
پست الکترونیک *
وب سایت