سه شنبه،۲۹اسفند۱۳۹۶
کد: 166463

امام باقر(ع) و مبارزه با فرهنگ اسلامیِ ضد اسلامی

 

یک راه تحریف اسلام این بود که خود خلفا وقتی که بر اریکه قدرت تکیه می‌زدند و احساس می‌کردند که هر چه بگویند مردم مجبورند از آنها قبول کنند؛ یک حرفی را، یک فکری را، یک مبنایی را همین طوری مطرح می‌کردند به نام اسلام و به صورت فرهنگ رایج در می‌آوردند و این در همه جای دنیای اسلام هی گفته می‌شد، هی تکرار می‌شد، هی دهان به دهان می‌گشت، تا می‌شد ذهنیت مردم. مثل اینکه بعضی از سرداران دستگاه عبدالملک مثل حجاج و اینها معتقد بودند یا این جور اظهار می کردند که خلافت از نبوت بالاتر است...

به گزارش احرارگیل ، یک راه تحریف اسلام این بود که خود خلفا وقتی که بر اریکه قدرت تکیه می‌زدند و احساس می‌کردند که هر چه بگویند مردم مجبورند از آنها قبول کنند؛ یک حرفی را، یک فکری را، یک مبنایی را همین طوری مطرح می‌کردند به نام اسلام و به صورت فرهنگ رایج در می‌آوردند و این در همه جای دنیای اسلام هی گفته می‌شد، هی تکرار می‌شد، هی دهان به دهان می‌گشت، تا می‌شد ذهنیت مردم. مثل اینکه بعضی از سرداران دستگاه عبدالملک مثل حجاج و اینها معتقد بودند یا این جور اظهار می کردند که خلافت از نبوت بالاتر است…

حالا ائمه می خواهند حکومت اسلامی درست را بر سر پا کنند؛ چه باید بکنند؟ اولین کار این است که ذهنیت مردم را عوض کنند؛ فرهنگ به اصطلاح اسلامی ضد اسلامی را که در ذهن مردم رسوخ کرده، از آنها بگیرند و جای آن را با فرهنگ خوب و صحیح و قرآن حقیقی و توحید واقعی جایگزین کنند؛ این همان مبارزه فرهنگی است.
پس مبارزه فرهنگی فقط نشستن و از احکام اسلام چیزهایی را بیان کردن بدون جهت گیری، بدون یک سمت گیری انقلابی و مبارزی نیست، این مبارزه نیست. بلکه مبارزه فرهنگی این است که سعی کنند ذهنیت مردم را و فرهنگ حاکم بر ذهن های مردم را عوض کنند، تا راه را برای حکومت الهی هموار کنند و راه را بر حکومت طاغوتی و شیطانی ببندد و امام باقر این کار را شروع کرد.
آیت الله خامنه‌ای(۱۳۹۰)، انسان ۲۵۰ ساله، تهران: موسسه ایمان جهادی، ص ۲۷۷

نام *
پست الکترونیک *
وب سایت