با مروری بر ۲۰۸ جلسه برگزار شده مجلس در دوسال گذشته – در این گزارشجلسات علنی مجلس دهم از ۸ خرداد ۹۵ تا اول خرداد ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته است- می‌توانیم عملکرد مجلس را مورد رسیدگی قرار دهیم.

** نطق‌های میان‌دستور
صحن علنی مجلس آینه تمام نمای نقاط قوت یا ضعف یک نماینده محسوب می‌شود. در واقع مشارکت عالمانه یک نماینده در مذاکرات و اظهارنظر در صحن علنی حاکی از احاطه وی بر موضوعات روز کشور و مجلس و نشانه توانمندی یک نماینده است.

اظهارنظر نمایندگان در صحن علنی مجلس در قالب نطق ابراز می‌شود. در واقع نطق‌های ارائه شده در صحن علنی و جلسات رسمی مجلس شورای اسلامی یکی از وظایف نمایندگان است. این نطق می‌تواند شامل نطق‌های میان دستور، نطق‌های اضطرای، نطق مخالف یا موافق با طرح‌ها و لوایح و… باشد.

براساس آیین‌نامه داخلی در هر جلسه رسمى به جز جلسات بررسى لوایح برنامه توسعه، بودجه سالانه و استیضاح یا رأى اعتماد به وزیران، سه ‌‌نفر از نمایندگان مى‌‌توانند به نوبت و طبق فهرستى که از قبل به قید قرعه توسط هیئت‌رئیسه تنظیم شده است، حداکثر به مدت هفت ‌‌‌دقیقه نطق کنند. همچنین دو‌ نفر از نمایندگانى که در آن جلسه نوبت نطق نداشته باشند به جهت مسائل ضروری می‌توانند یک ساعت قبل از شروع جلسه در لوح مخصوص یا دستگاه الکترونیکی ثبت‌ نام کرده و حداکثر به مدت پنج ‌‌دقیقه نطق کنند.

در این گزارش تعداد نطق‌های هر یک از ۲۹۰ نماینده مجلس دهم طی دو سال ابتدایی دهمین دوره پارلمان استخراج شده است و نشان می‌دهد هر نماینده در ۲۰۸ جلسه برگزار شده مجلس چه تعداد نطق میان دستور و اضطراری داشته‌ است.

براساس آمار استخراج شده از مشروح مذاکرات مجلس در جلسات علنی دو سال گذشته خانه ملت، مجموعا ۶۹۸ نطق میان‌دستور در صحن علنی مجلس قرائت شده است.

از این تعداد طی دوسال گذشته ۷۱ نماینده یک بار، ۹۷ نماینده ۲ بار، ۳۴ نماینده سه بار، ۴۰ نماینده ۴ بار، ۱۷ نماینده ۵ بار، ۷ نماینده ۶ بار، ۵ نماینده ۷ بار و یک نماینده ۹ بار نطق داشته‌اند.

نکته جالب توجه این است که ۱۸ نماینده در مجلس دهم حضور دارند که طی دو سال گذشته هیچ نطقی نداشته‌اند.

چند نماینده مجلس دهم هیچ نطقی نداشته‌اند؟+ اسامی

البته یکی از این افراد علی لاریجانی نماینده مردم قم در مجلس است که در این دو ساله ریاستخانه ملت را برعهده داشته است.

رؤسای مجلس نطق میان دستور ندارند و می‌توانند در هر جلسه علنی، قبل از ورود در دستور، در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فورى روز مطالبى را که آگاهى مجلس از آن ضرورى باشد، به اطلاع نمایندگان برساند.

اسامی نمایندگانی که طی دوسال ابتدایی مجلس هیچ نطق میان‌دستوری نداشتند:

چند نماینده مجلس دهم هیچ نطقی نداشته‌اند؟+ اسامی

** با بررسی مشروح مذاکرات نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درمی‌یابیم که تنها نماینده‌ای که بیشترین نطق را در دو سال ابتدایی مجلس دهم داشته است، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو لیست اصولگرایان در انتخابات بود که در این ۲۰۸ جلسه علنی ۹ نطق میان‌دستور داشته است.