او در نشستی با حمیدرضا گرشاسبی، با پرسپولیس برای عقد قرارداد به توافق نهایی رسید.

به این ترتیب او با امضای قرارداد از زمانی که محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقالات پایان می‌یابد برای دو فصل و نیم پیراهن پرسپولیس را به تن خواهد داشت.

مهدی ترابی به این ترتیب تا پایان فصل ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بازیکن پرسپولیس است.