دوشنبه،۱۶مهر۱۳۹۷
کد: 178162
امام خمینی(ره)

اگر روابط اقتصادی باعث اسارت سیاسی مسلمین شود، حرام و باطل است

 

اگر در #روابط_اقتصادی و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین، ترس آن‏‎ ‎باشد که بیگانگان بر آن #تسلط_سیاسی یا غیر سیاسی که موجب استعمار آنان یا استعمار‏‎ ‎‏بلادشان ـ ولو از جهات معنوی ـ پیدا کنند، بر همۀ مسلمین واجب است که از چنین‏‎ ‎‏روابطی اجتناب کنند و این گونه روابط #حرام می باشد.‏

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،اگر در #روابط_اقتصادی و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین، ترس آن‏‎ ‎باشد که بیگانگان بر آن #تسلط_سیاسی یا غیر سیاسی که موجب استعمار آنان یا استعمار‏‎ ‎‏بلادشان ـ ولو از جهات معنوی ـ پیدا کنند، بر همۀ مسلمین واجب است که از چنین‏‎ ‎‏روابطی اجتناب کنند و این گونه روابط #حرام می باشد.‏

‏‏🔴 اگر روابط سیاسی دول اسلامی با بیگانگان موجب استیلای آنان بر بلاد‏‎ ‎‏مسلمین یا نفوس و اموالشان شود یا موجب #اسارت_سیاسی مسلمین گردد، بر رؤسای‏‎ ‎‏دولت ها حرام است که چنین روابط و مناسباتی داشته باشند؛ و پیمان هایشان #باطل است. و‏‎ ‎‏بر مسلمین واجب است آن ها را ارشاد کنند و آنان را ولو با مقاومت منفی، به ترک این گونه‏‎ ‎‏روابط ملزم نمایند.

📚 تحریرالوسیله امام(ره)، جلد۱، احکام دفاع از اسلام و قلمروی آن، مساله ۶ و ۷

👥کانال صحیفه نور امام خمینی(ره)

نام *
پست الکترونیک *
وب سایت