با این حال کارلوس کی روش در هر دو اردوی ملی پوشان پس از جام جهانی بازهم از مهاجم بلند قامت روبین کازان روسیه دعوت کرد تا به تیم ملی بازگردد.

سردار در نخستین اردوی تیم ملی برای بازی با ازبکستان حاضر نشد اما وی صبح امروز خودش را بهکادر فنی تیم ملی معرفی کرد تا در کنار سایر بازیکنان آمده بازی با تیم ملی فوتبال بولیوی قرار بگیرد.