دوشنبه،۱۶مهر۱۳۹۷
کد: 178199
4 هزار صیاد گیلانی برای کسب روزی حلال

آغاز فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر

 

صیادان گیلانی امروز با آغاز فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر برای کسب روزی حلال دل به دریا زدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان امروز گفت : امروز همزمان با آغاز فصل صید ماهیان استخوانی از خزر ۴ هزار صیاد گیلانی برای کسب روزی حلال دل به دریا زدند.

آقای ایلدرم افزود : بر اساس اعلام شیلات ایران به دلیل سرمای زودرس هوا و برای حمایت از صیادان زمان آغاز فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر امسال از ۲۰ مهر به ۱۵ مهر تغییر کرد.
وی با تصریح کرد : با آغاز فصل صید  ماهی استخوانی دریای خزر در گیلان برای ۱۲ هزار نفر بصورت مسنقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان گفت : پیش بینی می شود در صورت مساعد بودن شرایط  جوی صیادان گیلانی امسال بیش از۳ هزار تن ماهی استخوانی صید کنند.
وی آقای ایلدرم افزود : بر اساس آخرین برآورد سازمان شیلات ذخیره ماهی سفید دریای خزر ۲۸ هزار تن و کفال ۷ هزار و ۲۰۰ تن است که صیادان شمال کشور مجارند فقط ۲۰ درصد آن را صید کنند.
۴ هزارصیاد گیلانی عضو ۵۱ تعاونی صید پره  تا ۱۵ فروردین سال آینده در آب های ساحلی دریای خزر از آستارا تا چابکسر ماهی استخوانی  می کنند.
سفید ،  کفال ، سیم و سوف بیشترین ماهیان استخوانی دریای خزر است که در گیلان صید می شود.
نام *
پست الکترونیک *
وب سایت