مقامات رسمی به بی‌بی‌سی گفته‌اند که ۲۷ نفر به سلامتی از این حادثه نجات داده شده‌اند.

تیم‌های نجات در حال حاضر در حال جستجو برای پیدا کردن اجساد مسافران قایق واژگون شده در رودخانه گوداواری هستند.