نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان این طرح سه فوریتی، نهایتاً این طرح را از دستورکار مجلس خارج کردند.

در همین رابطه، مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت گفت: با توجه به اینکه برای طرح سه فوریتی، قانون محل منابع تعیین نکرده، لذا نباید در دستورکار مجلس قرار گیرد.