Thumbnail_85cc838cea7e379ad260f6f24d840127cfc321aa
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

جمعه های «شهدایی» احرار/ وصیت شهید احمدرضا رنجبر،املشی: به همه سفارش می کنم در صحنه های سخت انقلاب اسلامی امام را تنها نگذارند

من به همه سفارش می کنم در صحنه های سخت انقلاب اسلامی، امام را تنها نگذارند. به پدر و مادرم می گویم که انسان رفتنی است، اما آن رفتنی خوب است که انتخابی و شهادت گونه باشد.
Thumbnail_a5eb2a9567175621487271c6809602c89f83c7fc
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

جمعه های «شهدایی» احرار/وصیت شهید بهمن صفائی،رودسر: به دوستان و آشنایان سفارش کنید ادامه دهنده راه شهیدان باشند

وصیت نامه شهید بهمن صفائی جلیسه: سلام گرم مرا به تمامى دوستان آشنایان و فایل دور و نزدیک برسانید ووصیت نامه ام را براى آنها بخوانید و سفارش کنید ادامه دهنده راه شهیدان باشند.
۰۰_a398fb96ca125f5c37acc27a9a23c46750a94f80

جمعه های «شهدایی» احرار/ وصیت شهید سیاوش هادی نژاد، صومعه سرا: هیچوقت به من ناکام نگوئید چون من در این دنیا کامم را گرفتم

گروه ایثارو مقاومت پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل؛هرجمعه باشما با شهدائیم،/جمعه های «شهدایی» احرار/ وصیت شهید سیاوش هادی نژاد، صومعه سرا: هیچوقت به من ناکام نگوئید چون من در این دنیا کامم را ...
حسن آستانه (۸)
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

جمعه های «شهدایی» احرار/ وصیت شهید حسن آستانه: آخرین وصیتم این است که به جای آنکه برایم شیون کنید به جبهه‌ها بشتابید

و آخرین وصیتم این است که به جای آنکه برایم شیون کنید به جبهه‌ها بشتابید و جای خالی مرا پر کنید و اسلحه زمین افتاده‌ام را برگیرید و بر قلب صدام و صدامیان نشانه روید که این است راه شهیدان .
۰۰_۵۹۶۱acf0447fff93e9730d7de157299a46214662
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

جمعه های «شهدایی» احرار/وصیت شهید پرویز یگانه،رودبار: آمریکا نوع تکامل یافته نفس اماره است که امام او را شیطان بزرگ خوانده است

شهید پرویز یگانه: آمریکا نوع تکامل یافته نفس اماره است که امام او را شیطان بزرگ خوانده است. بکوشیم نفس اماره را نابود کنیم و در جهت تعامل بسوی الله پیش رویم و در این راه امام و روحانیت مبارز و متعهد را راهنمای خویش قرار دهیم.
۵۶۹۱۸۴_۵۹۴
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

جمعه های «شهدایی» احرار/ شهید سید حسین‌ بقایی‌ نژاد، فومن: وای‌ به‌ حال‌ کسی‌ که‌ دین‌ را وارونه‌ جلوه‌ دهد!

«وای‌ به‌ حال‌ کسی‌ که‌ دین‌ را وارونه‌ جلوه‌ دهد. آنچه‌ را که‌ خودتان‌ امر و نهی‌ می‌کنید، بهتر عمل‌ کنید. باید بدانیم‌ که‌ همه‌ عالم‌،محضر خداست‌ و ما نیز در محضر خدا هستیم‌.
۰۰_b6b17a2b7e942127effcd14858ed8adf63f0153b
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

جمعه های «شهدایی» احرار/ شهید یوسف فدائی، رودبار: افسوس که نتوانستم به «آن» آرزوى خود برسم!

پدرجان شهادت آرزویى که داشتم هم این سعادت بود که به آن آرزوى خود رسیدم تنها آرزوى که من دارم در مرگ من هیچ گریه نکنید چون میدانم جاى من اینجا بهتر است
۵۳۳۹۷۲_۱۴۶
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

جمعه های «شهدایی» احرار/ وصیت شهید عیسی مهم کارخیراندیش ،رشت: امیدوارم بعد از مرگم این چند خطی را که می نویسم بخوانید

آنچه را که می خواهم بگویم حس کنید یک خواهش دارم که بعد از مرگم گریه وزاری نکنید روی همگی تو مادر عزیزم و شما پدر عزیزم و خواهر مهربانم و برادر خوبم که تازه قدرش را دانستم روی چون ماهتان را از دور برای آخرین بارمی بوسم.
ظسثق
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

جمعه های «شهدایی» احرار/شهید علی رفیع زاده پشکه، رشت: تنها توصیه من به شما این است که قدر حسین زمان را داشته باشید

تنها توصیه من به شما این است که قدر حسین زمان را داشته باشید اگر رهبری این ابر مرد تاریخ نباشدلحظه ای این مزدوران داخلی و خارجی نخواهند گذاشت که ما ادامه حیات دهیم
۰۰_۴۰۲۷f86f0de89ef19822d6886286f67a1aa741ce
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

جمعه های «شهدایی» احرار/وصیت شهید علی اکبری، رودسر: از جوان گرفته تا پیر بسیج شدیم تا از مملکت دفاع کنیم

شهید علی اکبری، رودسر: از جوان گرفته تا پیر بسیج شدیم تا از ناموس و مملکت که دشمن بر حریم ما تجاوز روا داشته راهی خط های مقدم شدیم تا برای دفاع بر علیه دشمن بعثی عراق عددی باشیم.
۰۰_b417804f99d9eb02a97ade4e9651e11a36fa422e
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

جمعه های «شهدایی» احرار/ وصیت نامه شهید هادی بابائی ریابی، املش: درخت کهنسال اسلام را خون می باید،جوانان جان برکف بایدمخلصانه برخیزند

گروه ایثارو مقاومت پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل؛هرجمعه باشما با شهدائیم،/جمعه های «شهدایی» احرار/ وصیت نامه شهید هادی بابائی ریابی، املش: درخت کهنسال اسلام را خون می یابدجوانان های جان برکف بایدمخلصانه برخیزند. ...
۱۳۹۰۲۰_۹۱۰
اختصاصی احرارگیل؛

رها کن کوزه را از «آب» بنویس!

این که می بینیم چند سالیه ردیف تصاویر امیران و سرداران شهید استان گیلان در برخی محافل و مجالس و دیوار نگاره ها و...و... جابجا می شود این خوش رقصی برخی از "من و ما" دنیا زده ها و آفت دیده هاست.
۰۰_۹۷d95baad454cc87cde808ce3ed3292e9a17293d
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

🌹جمعه های «شهدایی» احرار/وصیت شهید هادی بادنوا،آستانه اشرفیه:اکنون که به این راه پانهاده‌ام به خدا قسم به خاطر خصم وکینه نیست بلکه براى احیاى دینم است

اى عزیزان اکنون که به این راه پانهاده‌ام ونشانه اى هستم در سینه دشمن به خدا قسم به خاطر خصم وکینه نیست بلکه براى احیاى دینم است
reza rahmdel
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

🌹جمعه های «شهدایی» احرار/شهیدرضا رحمدل، رشت: من اکنون این وصیتنامه را می نویسم روز چهارشنبه اول ماه رمضان ۶۴ است…

من اکنون این وصیتنامه را می نویسم ساعت ۲۰/۱۰ دقیقه صبح روز چهارشنبه اول ماه رمضان ۶۴ است که با دهان روزه با شما صحبت می کنم، پدر و مادر مهربانم اگر شهادت نصیب من شد هیچ ناراحت نباشید چون من آرزوی شهادت داشتم
۰۰_۸۸bd259c621f0dc964f90bdf2ef17f4f30731e84
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

🌹جمعه های «شهدایی» احرار/ وصیت شهید علی رضا پورمقدم، رشت: زندگی برایم جز مبارزه معنی و مفهومی ندارد

گروه ایثارو مقاومت پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل؛هرجمعه باشما با شهدائیم،/🌹جمعه های «شهدایی» احرار/ وصیت شهید علی رضا پورمقدم طبالوندانی، رشت: زندگی برایم جز مبارزه معنی و مفهومی ندارد. می‌خواهیم هر جمعه کار را ...
۰۰_۳۵۹۹beafbe5dc8264deeff5a6df696c94a8cc83b

جمعه های «شهدایی» احرار/وصیت شهید فرهاد مطلبی فتیده،لنگرود: از شما می خواهم ایمانتان را قوی کنید/دشمن از استقامت شما به زانو در می آید

پدر و مادر عزیزم! همچون کوه در برابر سختی ها استوار باشید که دشمن از استقامت شما به زانو در می آید و از پوشیدن لباس عزا خودداری کنید چون دشمن می خواهد شما را در لباس عزا ببیند
صالحی
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

🌹جمعه های «شهدایی» احرار/وصیت شهید داراب صالحی، ماسال:خداوندا! از تو می خواهم که هزار جان به من دهی تا در این راه فدا کنم

خداوندا! اگر خون من آن ارزش را دارد که درخت پرثمر اسلام را آبیاری کند از تو می خواهم که هزار جان به من دهی تا در این راه فدا کنم.
Thumbnail_377bdc2d8821f6cca3b1523676a47c617e85dcd7
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

🌹جمعه های «شهدایی» احرار/ وصیت شهید رمضانعلی ساعی مارودیانی، رشت:عزیزان دعا کنید و فرج امام زمان ( ع۹ مهدی موعود را از خداوند بزرگ بخواهید

عزیزان؛ برای پیروزی رزمندگان اسلام وبرای شفای معلولین جنگ و انقلاب دعا کنید و فرج امام زمان ( ع۹ مهدی موعود را از خداوند بزرگ بخواهید
1 2 3 4 38