…قبل از عملیات نصر۴ بود. درکنار سردار شهیدحسین املاکی برای تهیه گزارش از فرماندهان و بازدید از نحوه تمرینات و آمادگی نیروها به گردان کمبل رفتیم.فرمانده گردان کمیل از فرماندهان خوش فکر و خوش قد وقامت و شجاع لشکر بود.

به چادر فرماندهی رفتیم تا شهیداملاکی دقایقی با فرماندهان به گفت وشنود بپردازند. حدود ساعت ۱۱ صبح فرمانده یکی از گروهانها به چادر فرماندهی گردان آمد برای کسب اجازه ای….
پس از سلام و احوالپرسی گفت فرمانده!، بچه ها چند روز در آموزش و مانور بودند و احتیاج ضروری به حمام دارند. اجازه می فرمائید با خودروهای تویوتای گردان نیروها را برای استحمام به شهر ببریم؟
فرمانده گفت:دادن مرخصی بلامانع است ولی چون کار، کار شخصی است از خودرو بیت المال استفاده نکنید…!
سردار شهید  املاکی که به دقت متوجه قضایا شده بود ضمن تشکر از فرمانده گردان با تبسم گفت:خداوند به شما اجر دهد به نظر من دو چیز اسراف نیست و اشکال شرعی ندارد.! یکی مخارجی که باعث تقویت بنیه دفاعی رزمندگان می شود و دیگری  خونی که در راه خدا ریخته شود. سپس به شوخی گفت:مخصوصا خون بچه های کمیل!
فرمانده با شنیدن راهنمایی شهیدحسین املاکی به نیروها اجازه داد تا از خودرو گردان نیز استفاده کنند. سپس بچه ها به همراه فرماندهان خود سوار تویوتای گردان شدند و با صلوات های پی در پی به سوی شهر حرکت کردند.منبع: وبلاک قهرمان-سردارشهیدحسین املاکی/
راوی:  هوشنگ متقیان