نام شهید : رضا میرزائی پس ویشه

محل تولد : رشت

تاریخ تولد : ۱۳۳۶

تاریخ شهادت : ۲۶/۸/۶۲

محل شهادت : نفت شهر سومار

 

پیام شهید :

… انان مژده دهند که از مردن هیچ نترسید و از قوتمتاع دنیاهیچ غم مخورید (آل عمران ایه ۱۷۰)

با درود به فریادگرامت اسلامی این منجی راستین اسلامیت و انسانیت امام خمینی که بانفس مصائیش انسانهای در منجلاب فساد و ازخود بیگانه را به خود آورد و با درود به شهیدانی که با خون مطهر خویش این نهالی که دوباره برا یزندگی به تکاپو افتاده بود آبیاری کردند و با شهادت مظلومانه و در عین حال شجاعانه و حماسه آفرینانه خود به دشمنان ثابت کرند که هرگز نخواهند گذارد که بیگانه ای و ظالمی بر سرنوشت ایران حاکم شود و تا زنده اند جنگیدند و پس از شهادت با خون خویش بر این ادعا صحه نهادند آری ای ملت مسلمان هم چنان یکپارچه باشید و روز به روزمنسجم تر شوید و وحدت خود را از دست ندهید و امامان را تنها نگذارید که نمی گذارید و هدفتان اسلام و قرآن باشد و هیچگاه منافع شخصی خود را در سیر مبارزاتی دخیل نکنید که موجب انحراف و نهایت شکست است …

… به شهادت من افتخار کنید و من خود پیشاپیش این شهادت را تبریک می گویم و از این که دیگر با شما نیستم به شما تسلیت می گویم …

اللهم اجعلنی من حزبک واجعلنی من جندک واجعلنی من اولیائک

اللهم ارزقنی توفیق الشهادت فی سبیلک خلقنی یا رب طهرنی یا رب

هرگز فراموش نخواهم کرد مادر جان و پدر جان و همسر مهربانم بیاد همه شما در آخرین لحظات مرگم هر نفسی در می آورممی گویم : مادر ، پدر ،همسر مهربانم خداحافظ خداحافط…..

در سر قبرم هر غروب فاطمه جان چراغ روشن بکن ودر سر قبرم با من صحبت بکن شاید صحبت شما را من شنیدم …