پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل

جمعه های«شهدایی» احرار/ امضای انصراف…!

گروه ایثارو مقاومت پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل [1]؛هرجمعه باشما با شهدائیم،جمعه های«شهدایی» احرار/ امضای انصراف…!

۶تیر و یک آقامهدی…!
یادش بخیر.
بی ریا، بی ادعا، مخلص، مرید و… ای همه پاکی ها را«عاشق»،آقامهدی!
برای سی و سومین سلگردشهادتت ویروس منحوس«کرونا» دست ارادتمندانت رابست تااینگونه بایادخاطراتت عقده دل واکنن.
… چه دیشب و امروز دلم برات تنگ شده است. برای خنده های حاشیه شهرماووتت، برای نظیر همین عکسی که درسال ۶۵،عملیات کربلای ۵ ابتدای خط حد لشکر قدس اطراف گردان و درشلمچه ی پرمخاطره با آن حاشیه های پشت صحنه اش گرفتیم/ یادش بخیر عصا زنان آمدی میدان امام رضا(ع) سنگربتونی «طرح وعملیات».بی برو برگرد عزم خط مقدم کردی و خواهش فرماندهان و دوستان قادرنبود که، ازشما امضای انصراف بگیرد؛ با آنکه جراحت تنت ازحد فزون بود!

[2]
آقامهدی! پشت صحنه ی شبیه همین عکس با “سید حزنی و سیدعبداللهیان” یادت هست؟!. آره؛ امروز ازلبخندت میگم!… به جای دمپایی، آفتابه بدست داشتی و سید حزنی وقتی صف انتظارتک نفره ات رابرای … دید،(تا میان غرش گلوله هاصداش برسد) فریاد زد: صف خود کشی ایستادی؟! وبعدگفت: لااقل بیااینجا بمان ( داخل سنگر)نه زیر آتش جهنمی دشمن که اگر از دنیارفتی بتونیم چن تکه ات را برای ارباب(پدر) ببریم و بگیم که…! . ایستادی و گوش دادی و درپاسخ چندتکه ی داغ شرق گیلانی ….روانه اش کردی!!وبعدهم «باهم» زدید زیر خنده… وای که چ زیبامی شدی وقتی خنده برلبانت می نشست..!?