بر اثر این تیراندازی به ماموران نیروی انتظامی یک سرباز شهید و یک مامور انتظامی زخمی شد.

طبق گزارش رسیده حال مامورزخمی شده وخیم می باشد

شهرستان دره شهر در جنوب استان ایلام قرار دارد.