پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل

۳ حمله به کاروان‌های لجستیک آمریکایی در یک روز در عراق

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل [1]،سه کاروان لجستیک اشغالگران ارتش آمریکا ابتدا در شهر «السماوه» واقع در استان المثنی جنوب عراق، سپس در شهر «الدیوانیه» واقع در استان «القادسیه» و در آخرین حمله جاده «الیوسفیه» به «بغداد» مورد هدف قرار گرفته شدند.