پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل

نخستین نشاء برنج در گیلان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل [1]،مدیر جهادکشاورزی املش گفت : حجت مزدوری نخستین شالیکار املشی نشاء برنج رقم هاشمی در سال زراعی ۱۴۰۰ را در روستای پایین محله نرکه بخش مرکزی شهرستان املش انجام داد.

محمدمهدی صفری گفت : این کشاورز املشی ۲۰ اسفند برای ۶ هزار متر شالیزارش خزانه گیری کرده بود.