پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل

واریز ۲۷ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل [1]،رئیس سازمان چای کشور گفت : ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بهای برگ سبز چای ، سهم کارخانه داران امروز به حساب بیش از ۵۵ هزار چایکار گیلان و مازندران واریز شد و مبلغ پرداختی به چایکاران شمال کشور به ۲۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معادل ۷۲ درصد رسید.

حبیب جهانساز افزود : از هفته نخست اردیبهشت تاکنون ، ۵۴ هزار و ۴۸۷ تن برگ سبز چای به ارزش بیش از ۳۴۷ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد.

وی با اشاره به پرداخت ۱۰۰ درصدی سهم دولت به چایکاران گفت : ۴۵ هزار و ۶۷۸ تن معادل بیش از ۸۳ درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و بقیه به میزان ۸ هزار و ۸۰۹ تن درجه ۲ است.

چین دوم بهاره از اواخر خرداد آغاز می‌شود.