پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل

اختصاصی احرار/ آیا استاندار گیلان «هم صف» اصلاح طلبان ایستاده؟

اختصاصی/ پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل [1]، در پیچ پیچ گفتاری برخی از نزدیکان و اصحاب رسانه ی انقلاب شنیده می شود که استاندار گیلان در دعوتی شتابزده روی به برخی رسانه های اصلاح طلب آورده برای پاسخگویی( مقابله…!) با رسانه های ارزشی و انقلابی استان گیلان.!

این که این نشست چقدر به واقعیت نزدیک است، در کجا اتفاق افتاده و پیشنهاد دقیق آقای استاندار به رسانه ی معلوم الحال اصلاح طلب چه بوده و چه پاسخی از آن ها دریافت کرده است را می سپاریم به واکنش آقای استاندار به این شنیده ی مهم که امید واریم اصحاب رسانه و دلسوزان انقلاب بویژه حامیان دولت قوی، مردمی و انقلابی آیت الله رئیسی را قانع کنند.

دامنه ی درفک را به محیط زیست سالم بسپارید برای پاکسازی زباله ها. معامله گران را از قله ها دور بریز جناب استاندار!

این زیبنده ی دولت سیزدهم، دولت ارزشی های انقلاب نیست که آلوده کننده ها در دامنه ی طلایی قله ی درفک ریخته شوند/ فعلاً