گیلان

درباره احرارگیل

مشی احرار گیل ترویج اندیشه ذلال اسلام انقلابی حضرت امام خمینی(ره)است و هیچ تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.« انقلاب اسلامی ،آرمانهای حضرت امام خمینی(ره)، منویات ولایت مطلقه فقیه و شهدا ی عزیز»؛ چهار رکن کاری مارا تشکیل می دهد.

احرارگیل خود را تریبون نیروهای مومن و انقلابی می داند و اهل تعامل با همه ی دلسوزان انقلاب است.

احرارگیل به عنوان چشم بیدار پابرهنگان و ولی نعمتان امام(ره) ، انقلاب و نیروهای مومن و انقلابی کیسه دوزان  انقلاب را در تضاد است و افشاگر.

و در آخر اینکه احرارگیل عضو هیچ گروه ،حزب و باندی نه بوده و نه خواهدبود. دست بوس تک تک آنهایی که درترویج فرهنگ ایثار و شهادت اهتمام دارند؛ هستیم.