گیلان
۱۴۰۰۰۴۲۲۰۰۰۰۲۰_Test_PhotoN

آتش‌سوزی مرکز نگهداری مبتلایان به کرونا در جنوب عراق

برخی گزارش‌ها حاکی است در اثر آتش‌سوزی در یکی از بیمارستان‌های مربوط به بیماران مبتلا به کرونا در استان ذی‌قار ۳۹ نفر جانشان را از دست دادند.