۱۳۹۹۰۸۲۲۰۰۰۰۳۴_Test_PhotoN

آخرین پرونده شکایات انتخاباتی در ایالت آریزونا رد شد

قاضی دیوان عالی ایالت آریزونا آخرین پرونده مربوط به شکایات انتخاباتی در این ایالت را نیز رد و اعلام کرد رسیدگی به آن تغییری در نتیجه انتخابات ایجاد نمی‌کرد.