۱۳۹۸۰۹۲۱۰۰۰۴۴۰_Test_PhotoN

آرای قطعی متهمان محیط زیست اعلام شد+لیست احکام

لیست احکام قطعی متهمان پرونده جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیط زیست صادر شد.