گیلان
۳۷۹۱۴۱۰

آغاز سفرهای انتخاباتی و تکاپوی ستادها

برگزاری مناظره‌های انتخاباتی این روزها حال و هوای تازه‌ای به فضای انتخاباتی در استان‌ها داده و این در حالیست که فعالیت‌های ستادی و سفرهای تبلیغاتی نیز افزایش یافته است.