گیلان
WhatsApp Image 2021-06-01 at 14.29.24
طی حکمی؛

سیدعلی آقازاده به عنوان”رئیس ستادهای مردمی” آیت الله رئیسی استان گیلان منصوب شد+ سند

با عنایت به سوابق،تجارب ارزشمند، شایستگی ها و توانمندی های علمی و اجرائی تان جنابعالی رابه عنوان"رئیس ستاد مردمی" انتخاباتی استان گیلان منصوب می نمایم.