گیلان
۱۶۸۹۰۹۵_۵۰۳
در پرسش نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی از وزیر اقتصاد مطرح شد

نماینده جنبش عدالت‌خواه : آقای خاندوزی آیا سفره مردم خط قرمز شما نیست؟

نماینده جنبش عدالت‌خواه با آقای خاندوزی در جلسه وزیر اقتصاد با تشکل‌های دانشجویی در خصوص تصمیم دولت برای اصلاح یارانه‌اا پرسش‌هایی مطرح کرد.