۱۳۴۴۶۹۲_۳۲۴

آمادگی برای رفع فتنه باکو- آنکارا- تل آویو

کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی شکل گرفته که برای مقامات در تهران این موضوع ثابت شده است که محور باکو – آنکارا – تل‌آویو در یک مسیر و برای تحریک قومی و همچنین دست‌درازی به خاک ایران از طریق گروه‌های تروریستی و تکفیری وارد عمل شده‌اند.