photo_2020-11-20_06-12-34

آمریکا: اروپایی ها خواستار تمدید بندهای زوال پذیر برجام هستند

الیوت آبرامز، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران:شرکای اروپایی ما خواستار تمدید بندهای زوال پذیر توافق هسته ای ایران هستند. آنها به وضوح خواستار رسیدگی به برنامه موشکی تهران و نیز رفتارهای منطقه ای این کشور هستند.