download

احمدی سنگری کاندیدای رشت: نمایندگان به‌جای اینکه در مجلس مشکلات مردم را حل کنند به سمت دولت و بازی‌های حزبی رفتند/اولویت بنده فعالیت در کمیسیون کشاورزی است

مهم‌ترین ضعف مجلس دهم به فراموش سپرده شدن مردم بود و نمایندگان به‌جای اینکه در مجلس مشکلات مردم را حل کنند و به فکر مردم باشند در فکر برنامه‌های اقتصادی و تجاری بودند و به سمت دولت و بازی‌های حزبی رفتند.