گیلان
استانداری

اختصاصی احرار/ آیا استاندار گیلان «هم صف» اصلاح طلبان ایستاده؟

برخی از نزدیکان و اصحاب رسانه ی انقلاب شنیده می شود که استاندار گیلان در دعوتی شتابزده روی به برخی رسانه های اصلاح طلب آورده