گیلان
۳۷۵۲۴۲۳

استاندار گیلان تأکید کرد؛ گیلان آماده برگزاری انتخابات قانونمند و سالم

استاندار گیلان با اشاره به آمادگی استان برای برگزاری انتخابات قانونمند و سالم، گفت: ۶۰ هزار نفر در برگزاری این انتخابات مشارکت دارند.