گیلان
۳۷۰۱۸۲۰
هیچ نگرانی برای تامین نیاز‌ها در آینده وجود ندارد

استاندار گیلان: جوجه‌ریزی از هشت و نیم میلیون به ۱۰ میلیون قطعه در ماه رسیده

نماینده عالی دولت در گیلان روند تولید مرغ در استان را امیدبخش عنوان کرد و افزود: جوجه‌ریزی از هشت و نیم میلیون به ۱۰ میلیون قطعه در ماه رسیده که با این میزان هیچ نگرانی برای تامین نیاز‌ها در آینده وجود ندارد.