گیلان
۳۵۷۱۱۳۱

استاندار گیلان: رعایت دستور العمل های بهداشتی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود

استاندار گیلان با اشاره به کاهش میزان مشارکت شهروندان در زمینه رعایت دستور العمل های بهداشتی، گفت: این موضوع باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.