۱۳۹۸۱۰۱۰۱۲۲۰۳۳۹۰۸۱۹۲۵۳۰۸۴

 استفاده از امکانات دولتی به نفع یا علیه کاندیداهای انتخاباتی ممنوع است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه تهمت، افترا و توهین کاندیداها نسبت به نامزد رقیب طبق قانون تخلف محسوب می‌شود گفت: استفاده از امکانات دولتی به نفع یا علیه کاندیداهای انتخاباتی ممنوع است.