۱۲۳۹۵۸۳_۳۵۷

بازداشت تمام اعضای یک شعبه اخذ رای

رئیس مرکز حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار گفت: تمام اعضای یک شعبه اخذ رای، در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار بازداشت شدند.