۵۶۲۲۶۸۰_۶۵۶

افزایش صادرات زیتون از گیلان

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گیلان از افزایش ۳۴ درصدی صادرات زیتون خبر داد.