گیلان
۱۳۹۹۰۴۱۷۰۰۰۰۷۷_Test_PhotoN

قیمت انواع نان در گیلان افزایش یافت/ نانوایان از اصلاح قیمت‌ها معترضند!!

علیرغم اینکه قیمت انواع نان در گیلان بنا بر مصوبه تنظیم بازار افزایش یافته اما نانوایی داران نسبت به اصلاح قیمت‌ها معترض و معتقدند قیمت‌ها با هزینه‌های تولید نان هم‌خوانی ندارد.