گیلان
۱۴۰۰۰۷۱۷۰۰۰۹۲۴_Test_PhotoN

انتخابات عراق را مسدود کرد

وزارت کشور عراق اعلام کرد که به منظور انجام فرایند انتخابات ورودی استان‌های این کشور مسدود شده و علاوه بر تعطیلی اصناف ممنوعیت تردد وسایل نقلیه در سطح شهرها اعمال کرده است.