۱۳۹۸۰۸۲۰۰۰۰۴۹۹_Test_PhotoN

نظام اداری کشور پس از ۴۰ سال نیاز به یک آچارکشی دارد

انبارلویی نوشت: حرف آخر مردم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ این است که نظام اداری کشور پس از ۴۰ سال نیاز به یک آچارکشی فکری، فقهی و تئوریک دارد. آن‌ها این آچارکشی را در قاب و ساخت دولت حزب‌اللهی، انقلابی، جوان و جهادی جست‌وجو می‌کنند.
13921113000754_PhotoA

مرضیه‌دباغ: امام (ره) کدام انقلابی را خیلی دوست داشت

مبارز علیه رژیم شاهنشاهی با بیان اینکه امام دکتر چمران را خیلی دوست داشت خیلی او را دعا می‌کرد. گفت: اما در پاسخ به ادعای ابراهیم یزدی در مصاحبه با خبرنگاری، که خود را نماینده امام معرفی کرد دستو داد بر در و دیوار بنویسند امام سخنگو ندارد.