گیلان
۱۳۹۷۰۶۱۲۰۰۱۲۰۰_Test_PhotoA

بازداشت و احضار ۱۷ تن در شهرداری قرچک

دادستان قرچک گفت: ۱۲۰ فقر اسناد ملکی در شهرداری قرچک جعل شده است که ۷ نفر بازداشت و ۱۰ نفرنیز به عنوان مطلع احضار شدند.