گیلان
۵۵۴۷۱۴۷
جریمه یک میلیون تومانی برای تردد

بازگشت محدودیت های کرونایی به گیلان

رییس پلیس راهور گیلان : جریمه یک میلیون تومانی برای تردد در شهرهای قرمز کرونایی اعمال می شود.