گیلان
۱۴۰۲۶۸۸_۷۷۵
معیشت، مسئله مهمی است،

چند سوال از ۷ کاندیدای ریاست جمهوری /حال مرغ خوب نیست، برای احیای آن چه برنامه‌ای دارید؟

معیشت، مسئله مهمی است که دغدغه همیشگی مردم بوده و این روز‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، بیش ازپیش زندگی افراد را تحت شعاع قرارداده است. انتخاب یکی از کاندیدا‌ها به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور کشور، قطعاً به برنامه‌هایی که برای حل مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم ارائه می‌دهد، گره خورده است.