گیلان
تصادف

برخورد دو قطار در محور قزوین به رشت حادثه آفرید

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: برخورد قطار باری و مسافری در مسیر قزوین به رشت حادثه آفرید.