گیلان
۱۶۴۵۳۷۰۲۰
آمادگی کامل جهت خرید تضمینی برگ سبز چای

برداشت چین بهاره برگ سبز چای از اوایل اردیبهشت ماه

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه برداشت برگ سبز چای هر ساله در سه چین بهاره ، تابستانه و پاییزه صورت می گیرد، گفت: چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، تابستانه از نیمه دوم خردادماه و چین پاییزه در شهریور شروع و تا پایان مهرماه انجام می شود.