گیلان
images

برگزاری مراسم «صبح خاطره» در گلزار شهدای رشت

معاون فرهنگی حوزه هنری گیلان با اشاره به برگزاری مراسم «صبح خاطره» در گلزار شهدای رشت، گفت: پژوهشگران تاریخ شفاهی و رزمندگان در این مراسم خاطرگویی می کنند.