گیلان
۱۳۲۶۹۷۵۴_۷۱۹

به مادرم بگویید شیاکوه لرزید، ولی انشایی نلرزید

یکی از شهدای دلاور ارتش کشورمان نقش بی بدیلی در حفظ ایران اسلامی داشته است.