گیلان
۱۴۰۱۰۸۱۹۰۰۰۳۴۳_Test_PhotoN

به نتیجه رسیدن مطالبات مردمی از قوه قضائیه/ چشم انتظاری بیش از ۸۲۲ هزار نفر برای اجرای احکام

مردم با ثبت ۸۲۲ هزار امضا خواستار برخورد قاطع با عاملان، مسببان و مباشران اغتشاشات اخیر در کشور شدند، در این راستا تا کنون چند بازیگر و چهره مشهور بازدداشت و به دادستانی احضار شدند.